Szakértőink segítenek átlátni a folyamatokat! 
 
Kutatási, felmérési, tanácsadási igényeivel, kérdéseivel forduljon munkatársainkhoz!
                                       
 
 
 
RENDELJE MEG LEGFRISSEBB KIADVÁNYUNKAT!
 
"A magyar gazdaság és az energiaszektor helyzete, kilátásai 2012-2013-ra"
                                       
 
 
 
 

 

Elemzések Kiadványok Szolgáltatások Prognózis 2013

         Energiapolitika
         Atomenergia
         Fosszilis energiahordozók
         Üzemanyagok
         Villamos energia
         Megújuló energia

         Energiapolitikai Füzetek
         Energiapiaci hírlevél
         Rövid távú prognózis
         Középtávú kilátások
         Hosszú távú kilátások

         Egyedi kutatás
         Tanácsadás
         Adatszolgáltatás

         E95                          413  Ft/l  
         Brent                        110  $/hordó
         HUPX zsinór             52  €/MWh
         EEX EUA                      9  €/tonna

 

gazdaságpolitika

Megváltóra várva

február 5, 2009 — gkienergia

A miniszterelnök hiányát az elmúlt napokban a magyar gazdaság nem igazán sínylette meg, igazolva egyrészt, hogy a kis és erősen nyitott ország esetében az éppen regnáló kormányfőnek meglehetősen szerény szerepe van, másrészt az utóbbi hónapok reform kavalkádja inkább leszerel, mintsem valós válaszokat kínál a magyar gazdaság bajaira.

„Stop and Go” magyarosan

december 12, 2008 — gkienergia

A ”stop and go” hosszú időszakban jellemezte Anglia gazdaságpolitikáját a háborút követő időszakban.

Csúcson innen és túl

október 22, 2008 — gkienergia

Ahogy az nálunk lenni szokott, a nemzeti csúcsról már a gondolat felmerülésénél is, de különösen annak megtörténte után egymással ellentétes vélekedések láttak napvilágot annak célszerűségét illetően. Valóban sokféle értelmezés és várakozás kapcsolódhat egy ilyen, „békeidőben” szokatlan tanácskozáshoz.

Még egyszer az adózásról

szeptember 26, 2008 — gkienergia

Az ezermilliárd forintos adómérséklés igénye rendületlenül tartja magát, sőt, sajátos új fejlemény, hogy néhány hete tetszetős és színvonalas elméleti megalapozást is kapott. Bár némi gyanúra ad okot, hogy a vállalkozások által becsült és az „elméletileg” alátámasztott adócsökkentési igény kísérletiesen egybeesik.

Versenyképesség fuvarozó módra

szeptember 25, 2008 — gkienergia

Mindennapos jelenséggé vált, hogy a különböző vállalati érdekcsoportok – jelenleg éppen a fuvarozók és a baromfitermelők – a számukra kedvezőtlenné váló külső- és belső gazdálkodási feltételek miatt kormányzati beavatkozást követelnek.

Máris elkezdődött!?

szeptember 25, 2008 — gkienergia

Vitathatatlan, az elmúlt másfél évben jelentős előrehaladás történt a költségvetés, az államháztartás egyensúlyának elfogadható szintre csökkentésében. Politikamentes itthoni és külföldi vélemények kellően értékelik is azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a magyar kormány ez irányban tett.

Kárfolyam

július 30, 2008 — gkienergia

Megérne egy misét annak valós bemutatása, hogy a magyar gazdaság adott helyzetében a mesterségesen erős forint valójában áldás vagy inkább átok.

Mitől nem növekszünk?!

május 23, 2008 — gkienergia

Úgy tűnik, az üzleti szféra elérkezettnek látja az időt, hogy akár közvetlen politikai szerepet vállalva is kikényszerítse a minden bajok fő okaként elkönyvelt magas közterhek és adók jelentős mérséklését.

Mindenki a saját háza előtt söpörjön

január 8, 2008 — gkienergia

Rövid, érdemi visszhangot nem gerjesztő híradások jelentek meg az EU bizottságok által összeállított tanulmányról, amely a tagországokban érvényesített költségvetési támogatások nagyságáról a GDP-hez viszonyított mértékéről és a támogatási politika szerkezetéről ad áttekintést.

Az energiaárak növekedése és a költségvetési egyensúly

december 19, 2007 — gkienergia

Mindenekelőtt az érintettek, de a szélesebb közvélemény számára is evidenciaként adódik, hogy a világpiaci kőolajárak által mozgatott hazai, igen magasra szökött üzemanyagárak – a növekvő ÁFA bevételeken keresztül – kifejezetten kedvezően hatnak a költségvetésre.