Warning: Can't find file: 'watchdog' (errno: 2) query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:62:\"/DATA/gkiener/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://gkienergia.hu/content/3x20', '', '54.156.37.174', 1524215800) in /DATA/gkiener/public_html/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Can't find file: 'watchdog' (errno: 2) query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:109:\"Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options)\";s:5:\"%file\";s:85:\"/DATA/gkiener/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc\";s:5:\"%line\";i:744;}', 3, '', 'http://gkienergia.hu/content/3x20', '', '54.156.37.174', 1524215800) in /DATA/gkiener/public_html/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Can't find file: 'watchdog' (errno: 2) query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:83:\"/DATA/gkiener/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://gkienergia.hu/content/3x20', '', '54.156.37.174', 1524215800) in /DATA/gkiener/public_html/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Can't find file: 'watchdog' (errno: 2) query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:83:\"/DATA/gkiener/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://gkienergia.hu/content/3x20', '', '54.156.37.174', 1524215800) in /DATA/gkiener/public_html/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Can't find file: 'watchdog' (errno: 2) query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:154:\"Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:100:\"/DATA/gkiener/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc\";s:5:\"%line\";i:159;}', 3, '', 'http://gkienergia.hu/content/3x20', '', '54.156.37.174', 1524215800) in /DATA/gkiener/public_html/includes/database.mysql.inc on line 135
3x20% =? | gkienergia.hu

3x20% =?

Úgy tűnik Brüsszel szeret hármas megközelítésben gondolkodni. Az energiaszektorra korábban megfogalmazott, ellátásbiztonság, versenyképesség, környezetvédelem követelménye után az új „szentháromság” a 3 x 20, amely az energiahatékonyság 20%-os javítását, a megújuló energiaforrások arányának 20%-ra növelését és a CO2 kibocsátás 20%-os mérséklését célozza meg 2020-ig. Bár a jelenlegi állás szerint a jelzett direktívák a közösség egészére értelmezendők, de már most időszerű és fontos megválaszolandó kérdés, hogy e célkitűzések teljesíthetők-e illetve milyen hatással lesznek a hazai gazdaság fejlődésére.
Mielőtt az új direktíváknak a magyar gazdaságra gyakorolt hatását taglalnám jogosan merül fel a kérdés, hogy az EU-nak milyen mozgás tere van, vagy lesz ezen direktívák kijelölésénél, de még inkább ezek teljesítésénél. Ha ugyanis abból indulunk ki, hogy az utóbbi évtizedek fejlődését meghatározó globalizálódási trendek jellemzők maradnak a világban, tehát az eddigi, piacgazdaságokra érvényes értékrend és az így alakuló versenyképesség lesz Amerika- Európai- Ázsia közötti globális verseny meghatározó fundamentuma akkor, az EU felvállalhat-e a globális piac által megkövetelttől eltérő tényező kombinációt. Joggal feltételezhető ugyanis, hogy a készülő direktívák éppen a globális piac által érvényesített tényező kombinációkat módosítja, és torzítja tehát az EU versenyképességét negatívan befolyásolja. Ha igen, mint ahogy ezt a direktívák sugallják akkor ennek milyen hatása lesz, lehet az EU egyébként is gyengülő versenyképességére, a növekedésre, a foglalkoztatásra, a tőkeáramlásokra. Fokozottan aggályos a globális követelményektől eltérő tényező kombináció kikényszerítése a nem rég csatlakozott és a gyors társadalmi- gazdasági felzárkózásban reménykedő kelet-európai országok számára. Ráadásul ezen országokban, így Magyarországon is az egy főre jutó energiafelhasználás jóval alacsonyabb az EU átlagánál, ugyanakkor a lakosság költésében az energiaköltség a fejlett EU országokénak közel kétszeresét teszi ki.
Nem vitatva a háromszor 20%-os direktíva kívánatos voltát, különösen pedig az egyre nagyobb aggodalomra okot adó globális környezeti problémákra gyakorolt kedvező hatását, Magyarország esetében sajnos abból az alaphelyzetből kell kiindulni, hogy az EU adottságaihoz képest nemcsak a hagyományos, fosszilis energiahordozó forrásaink szűkösek és gazdaságtalanok, hanem a rendelkezésünkre álló, mobilizálható megújuló erőforrásaink többsége is. A víz – és a szélenergia amelyek ma megújuló források döntő részét képezik, nálunk nagyon szűkösek. A biomassza és a geotermia ígér hosszabb távon kitörési lehetőségeket, de nagyobb arányú hasznosításukat ma még a hatékony és versenyképes technika és technológia hiánya korlátozza, gyengék a komplex hasznosítás feltételei is. Mindezek alapján bizonyossággal állítható, hogy 2020-ig a gazdaságosság és a versenyképesség követelményeinek megerőszakolása nélkül a 20%-os megújúló arány Magyarországon nem érhető el. Amennyiben a hatékonyságot az egységnyi GDP-hez felhasznált energia hányadosaként értelmezzük, akkor a célkitűzés könnyen teljesíthető a direktívától függetlenül is. Amennyiben a direktíva 2020-ra a jelenlegi energia-felhasználási szint 20%-os mérséklését jeleneti, akkor ez a követelmény ugyancsak teljesíthetetlen.
A 20%-os CO2 kibocsátás mérséklés elérése két terület fejlődésétől függ. Az egyik, hogy a villamosenergia-termelés milyen tüzelőanyagra alapozódik, a másik a közlekedésben elérhető megtakarításoktól. A 2012-ben életbe léptetendő igen szigorú gépkocsi kibocsátások ellenére, a hazai gépkocsi állomány gyors további növekedése miatt ebben a tekintetben inkább stagnálásra számíthatunk. A CO2 kibocsátás szempontjából pozitív fejlemény, hogy a következő évtizedben igazából a földgázon kívül nincs számottevő tüzelőanyag a villamos-energia ipar számára. Ezzel csak az a probléma, hogy ugyancsak EU-s direktíva szorgalmazza az ellátásbiztonságot fenyegető import- függéség radikális csökkentését is. El kell dönteni, hogy az import-függőség esetleges növekedése vállalható-e a CO2 mérséklése érdekében.
Következtetésképpen adódik egyrészt, globalizálódó világunkban csak az együttes, a világ erőközpontjai által elfogadott és vállalt célkitűzés számíthat sikerre, egyetlen szereplő törekvése ugyan dicséretes, de a siker kétséges, másrészt amennyiben a piacgazdaság jelen értékrendje közel változatlan marad, akkor az EU gazdasága is ennek a törvényszerűségnek kell, hogy engedelmeskedjen és végül, a reális célkitűzések nemcsak a teljesítés elvárhatósága miatt fontos, hanem az EU hitelessége miatt is. Erre figyelmeztet Lisszabon és a kiotói egyezményben vállalt kötelezettségek teljesítésének kudarca is.