Energiapolitikai Füzetek

Kulcsszavak:

Még a 2000-es évek elején a GKI Energiakutató úgy ítélte meg, hogy a fontos és időszerű energiapolitikai kérdésekben a politikai és szakmai álláspontok, megítélések és vélemények enyhén szólva is erősen szóródnak. 2003. végén éppen a GKI Energiakutató irányításával készült el egy lehetséges magyar energiakoncepciót megalapozó elemzés. A tanulmány különböző szakmai fórumokon tartott vitái után az előzetes elgondolásoktól eltérően végül az új, kormányzati szintű energiakoncepció kidolgozására és parlamenti elfogadtatására akkor nem került sor.

Ugyanakkor a jelentősen módosuló EU-direktívák, a hazai energiaszektor liberalizációjával kapcsolatos eddigi tapasztalatok, valamint a világpiaci energiaárak drámai növekedése, tartósnak ígérkező volta talán indokolhatják a GKI Energiakutató 2005-ben útjára indított " Energiapolitikai füzetek " célszerűségét és hozzájárulhat a megválaszolásra váró hazai energiapolitikai kérdések tisztázásához.

Az "Energiapolitikai füzetek" a hazai energiapolitika alapkérdéseiről ad közre anyagokat, azzal a kimondott céllal és szándékkal egyrészt, hogy a politikai döntéshozók számára szakmai alapanyagként szolgáljon, másrészt hogy hozzájáruljon a különböző szakmai álláspontok tisztázásához, világosabb megfogalmazásához és végül az eddigieknél megalapozottabb szakmai anyagot nyújtson a média számára.

Címzettek: 

Az energiapolitikai füzeteket közel 500 fő részére juttatjuk el ingyenesen, nyomtatott formában. A címzettek egyfelől a kormányzati szektorban szereplő döntéshozók, illetve a különböző szakmai szövetségek tisztségviselői. Továbbá a média - elektronikus és nyomtatott - fontosabb, nagyobb képviselői és az energetikai szektorban szerepet betöltő vállalatok vezetői.

Eddig megjelent kiadványok:

 1. Az állam szerepe a villamosenergia-szektorban (2005. január) 
 2. A közüzemi szféra és a versenypiac együttélésének lehetséges modelljei a villamosenergia-rendszerben (2005. január) 
 3. A Földgázpiac - különös tekintettel a kereslet befolyásolhatóságára - kilátásai Magyarországon (2005. július) 
 4. A magyar gazdaság villamosenergia-igényének várható alakulása 2005-2020 (2005. szeptember) 
 5. A kapcsolt villamosenergia-termelés jelene és jövője Magyarországon (2005. szeptember) 
 6. A magyar távhőszolgáltatás (2005. december) 
 7. Hálózatos energiahordozók áralakulása; piaci trendek és szabályozás az Európai Unióban (2006. szeptember) 
 8. Az ellátásbiztonság gazdasági meghatározottságai az energiaszektorban különös tekintettel a hazai hálózati energiaszolgáltatásra (2006. október) 
 9. Megújuló energiaforrásaink megítélése: lehetőségek, követelmények (2007. január) 
 10. A magyar energiapolitika az EU követelményrendszerében (2007. március) 
 11. Az energiahatékonyság makrogazdasági hatásai, összefüggései (2007. június) 
 12. A magyar villamosenergia-fogyasztás várható alakulása 2025-ig (2007. szeptember) 
 13. A hazai földgáz igények várható alakulása 2030-ig (2008. február) 
 14. Bioüzemanyag: megváltás vagy hiú ábránd? (2008. május) 
 15. A piacnyitás tapasztalatai a villamosenergia-szektorban (2008. december) 
 16. Erőműfejlesztések az EU-ban és a hazai alternatívák (2009. április) 
 17. Változó gazdasági, környezeti feltételek, módosuló energiaigények (2009. július) 
 18. Az energiaigény és -szerkezet hosszú távú előrejelzésének klímapolitikai vonatkozásai (2009. július) 
 19. Az árampiac kínálati oldalának elemzése, javaslatok a módosításokra (2010. április) 
 20. Kvótagazdálkodás Koppenhága után (2010. július) 
 21. CO2 mentes áramtermelés helyzete-kilátásai (2010. október) 
 22. Szivattyús energiatározás helyzetének elemzése (2011. június) 
 23. A magyar villamosenergia-fogyasztás várható alakulása 2030-ig (2011. szeptember) 
 24. A Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv hatásai a hazai villamos energia piacra (2011. december) 
 25. Az üzemanyagárak inflációs hatásai (2012. március) 
 26. Erőmű-fejlesztések 2040-ig, különös tekintettel az atomenergiára (2012. augusztus) 
 27. A roncsautó program makrogazdasági hatásai (2012. november) 
 28. A központosított és az elosztott hálózati rendszerek az energia-szolgáltatásban (2013. november) 
 29. A bio-üzemanyagok válság utáni alakulása, kilátásai (2014. május)