HIRDETMÉNY

április 4, 2017 — gkienergia
Kulcsszavak:

Törzstőke-leszállítás

(első közzététel)

A GKI Energiakutató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság [Cg.01-09-709457] 1092 Budapest IX., Ráday utca 42-44. 4.em. 418. székhelyű cég közzéteszi, hogy a 2017. január 30-án tartott taggyűlésen egyhangú szavazással meghozott 4/2017.(01.30.) sz. határozattal úgy döntött, hogy a társaság 18.850.000 Ft összegű törzstőkéjét 15.080.000 Ft tőke kivonásával leszállítja 3.770.000 Ft-ra az alábbiak szerint:

Tag

Törzstőke (leszállítás előtt)

Tőke-leszállítás

Törzstőke (leszállítás után)

 

Törzsbetét

Befolyás

(Tőke-kivonás)

Törzsbetéth

Befolyás

GKI Zrt

14.120.000 Ft

74,907 %

− 11.300.000 Ft

2.820.000 Ft

74,801 %

Kajári Gyula Attila

4.230.000 Ft

22,440 %

− 3.380.000 Ft

850.000 Ft

22,546 %

Dr. Vértes András

500.000 Ft

2,653 %

− 400.000 Ft

100.000 Ft

2,653 %

Összes:

18.850.000 Ft

100,000 %

− 15.080.000 Ft

3.770.000 Ft

100,000 %

A törzstőke-leszállításra tőkekivonás céljából kerül sor. [Ptk. 3:202. § (1) bek. első fordulata]

A törzstőke leszállítása a törzsbetétek hányadának visszafizetésével történik. A törzstőke leszállításának eredményeként a tagok részére kifizetést teljesíteni a törzstőke leszállításának a cégjegyzékbe való bejegyzését követően lehet. [Ptk. 3:206. § (3) bek.]

A társaság a Ptk. 3:204. § (1) bek alapján felhívja hitelezőit, hogy a hirdetmény első közzétételét megelőzően keletkezett követeléseik kielégítése céljából megfelelő biztosítékot igényelhetnek a társaságtól.

A Ptk. 3:204. § (3) bek. értelmében, a társaság hitelezői a törzstőke leszállításáról szóló hirdetmény második közzétételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül jelenthetik be, ha társaság törzstőkéjének leszállításával összefüggésben biztosítékra tartanak igényt.

A táraság akkor dönthet a társasági szerződésének a leszállított törzstőkének megfelelő módosításáról, ha a hitelezői igények bejelentésére megszabott határidő alatt nem jelentettek be hitelezői igényt, vagy a társaság a hitelezők megfelelő biztosíték nyújtása iránti igényének eleget tett.

A hirdetmény közzétételének helye: a társaság honlapja    www.gkienergia.hu

A hirdetmény első közzétételének napja:                            2017. április 3.

Budapest, 2017. április 3-án.

GKI Energiakutató és Tanácsadó

Korlátolt Felelősségű Társaság

Bank Dénes

ügyvezető