Warning: Can't find file: 'watchdog' (errno: 2) query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:62:\"/DATA/gkiener/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://gkienergia.hu/content/ket-vegen-egetett-gyertya', '', '54.156.37.174', 1524215074) in /DATA/gkiener/public_html/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Can't find file: 'watchdog' (errno: 2) query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:109:\"Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options)\";s:5:\"%file\";s:85:\"/DATA/gkiener/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc\";s:5:\"%line\";i:744;}', 3, '', 'http://gkienergia.hu/content/ket-vegen-egetett-gyertya', '', '54.156.37.174', 1524215074) in /DATA/gkiener/public_html/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Can't find file: 'watchdog' (errno: 2) query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:83:\"/DATA/gkiener/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://gkienergia.hu/content/ket-vegen-egetett-gyertya', '', '54.156.37.174', 1524215074) in /DATA/gkiener/public_html/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Can't find file: 'watchdog' (errno: 2) query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:83:\"/DATA/gkiener/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://gkienergia.hu/content/ket-vegen-egetett-gyertya', '', '54.156.37.174', 1524215074) in /DATA/gkiener/public_html/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Can't find file: 'watchdog' (errno: 2) query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:154:\"Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:100:\"/DATA/gkiener/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc\";s:5:\"%line\";i:159;}', 3, '', 'http://gkienergia.hu/content/ket-vegen-egetett-gyertya', '', '54.156.37.174', 1524215074) in /DATA/gkiener/public_html/includes/database.mysql.inc on line 135
A két végén égetett gyertya | gkienergia.hu

A két végén égetett gyertya

január 3, 2004 — gkienergia

Az új kormány berendezkedése után érezhetően felerősödtek a monetáris politikát, az erős árfolyamot és a magas kamatszintet bíráló kormányzati megnyilvánulások. A dolog addig fajult, hogy a GYOSZ tisztújító közgyűlésén a kormányfő a nagy vállalkozásokat arra ösztökélte, hogy lépjenek fel érdekeik védelmében, a gazdaságra káros, irreális árfolyam és kamatszint ellen.

A helyzet ilyetén alakulása azon túl, hogy sajnálatos azt mutatja egyrészt, hogy a magyar gazdaságpolitika alapvető ellentmondásokkal terhelt, másrészt a kormány nincs abban a helyzetben, hogy e kormányzati ciklust jellemző, kormányzat kontra MNB szembenállást kezelni, feloldani tudja. Márpedig egy konzisztens, a monetáris politikát is magába foglaló gazdaságpolitika érvényesítése nélkül nehezen elképzelhető az Euróra való áttérés szigorú feltételeinek gyors teljesítése, és ami talán ennél is fontosabb, az áttérés gazdasági- társadalmi költségei, az indokoltnál, az elkerülhetetlennél jóval nagyobbak lehetnek.

A kötélhúzás, a sehova sem vezető vita a körül folyik, hogy az MNB megítélése szerint a magas kamatszint feltétlen indokolt a rendkívül magasra szökött államháztartási hiány finanszírozhatósága, valamint az erős forintnak az inflációra gyakorolt kedvező hatása miatt. Az MNB alapvető feladata ugyanis a forint érték-állandóságának védelme, alacsonyabb kamatszint esetén azonban a forint sebezhetősége megnövekszik, a forint árfolyama látványosan romolhat.

A kormányzat ezzel szemben úgy látja, hogy a nemzetközi összevetésben és a valós hazai viszonyok alapján is indokolatlan magas kamatok mesterségesen erősítik a forintot, és súlyos kamattöbbleteket jelentenek az egyébként is ezer sebből vérző államháztartásnak. A reális árfolyam a magyar növekedés szempontjából kulcsfontosságú export versenyképességének megőrzése, és fenntartása miatt is kiemelt jelentőségű, különösen most amikor – remélhetőleg csak átmenetileg – az ígéretesen induló konjunktúra megtorpanni látszik. Az erős árfolyam azonban az indokoltnál jóval versenyképesebbé teszi az importot is, különösen néhány hazai ágazatban – mezőgazdaság, könnyű ipar – és a hazai kis – és középvállalati szektor egészében. Az erős árfolyam tehát nem segíti, hanem fékezi mind a kívánatos gazdasági növekedés ütemének fenntarthatóságát, mind az államháztartási hiány, mindenki által szükségesnek vélt csökkentését.

Elvileg mindkét megközelítés aligha vitatható, de ennek ellenére évek óta olyan patt helyzet alakult ki, amely igazából egyik megközelítés – önmagában helyes – szempontjait sem képes érvényesíteni, hanem inkább aláássa a magyar gazdaságpolitika hitelességét, kiszámíthatóságát. A sajtón keresztül folytatott üzengetés, hogy kinek mit kellene csinálni, a reális gazdasági viszonyokból adódó, egyébként is magas kockázati felárat és bizonytalanságokat indokolatlanul felerősíti. A részigazság makacs hajtogatásának végső hozama, a kamat magas szinten történő megrekedése, az államháztartást terhelő kamatkiadások alig csökkenő nagysága, az export és a növekedés ütemének gyengülése.

Megítélésem szerint az MNB nem a hangoztatott összefüggések alapján marasztalható el, hanem sokkal inkább azért, mert úgy tesz mintha a bölcsek kövét birtokolná. Pedig a késlekedve és vonakodva végrehajtott kamatvágások eddig egyáltalán nem gyengítették, sőt erősítették a forint árfolyamát, ezért jogosan felvethető, hogy talán a jelenleginél 1,5-2% ponttal kisebb kamatszint mellett is finanszírozható lenne a kétségtelenül magas és a kívánatosnál kisebb mértékben csökkenő költségvetési hiány. Az adott helyzetnek megfelelő kamatszint és árfolyam, csak a szereplők szondáztatása és reakciójuk gondos megismerése alapján jelölhető ki. Az erre utaló szándék és törekevés az MNB eddigi tevékenységében azonban nem volt tetten érhető.

Ami a kormányzati megközelítést illeti megjegyzendő, hogy nálunk és jelenleg az erős forint exportunk csak viszonylag kis hányadát érinti kedvezőtlenül, az exportban meghatározó szerepet játszó multikat nem igazán érinti. Az persze igaz, hogy beszállítókat és pl. az idegenforgalom szereplőit annál inkább, de ugyanakkor az infláció igen kedvező alakulásában fontos szerepet játszik. A probléma azonban mégis csak az, hogy a hangzatos nekirugaszkodások és a költségvetés hiánya körül kialakult számháború ellenére, vagy éppen ennek leple alatt a költségvetési politikában fordulatra nem került sor. A különböző egyszeri és átmeneti eredményeket hozó megszigorítások után, ugyan lehet olyan számokat produkálni, ami a költségvetési hiány 1-1,5% pontos évenkénti javulását mutatja, de a kormány inkább arra spekulál, hogy nagyobb reformok és társadalmi érdek-ütközések nélkül a magyar gazdaság kinövi a 2003-ban magasra szökött hiányt.  Ezt látszik alátámasztani a végső fázisába jutott 2005. évi költségvetés is.

A tanulság pedig csak annyi a gazdaságpolitika meghatározó szereplőinek politika mentes önvizsgálata, valamint a reális gazdasági viszonyok elfogulatlan értékelése szükséges ahhoz, hogy a részigazságok egy konzisztens gazdaságpolitikában igazsággá, ténylegesen ható erővé válhasson.