Kiadványok

2011-ben a válságból való kilábalás bizonytalanságai, az energia- és a pénzpiacok, különösen pedig az euróval kapcsolatos problémák az energiaszektor fejlesztési és gazdálkodási kilátásait erőteljesen befolyásolják, meghatározzák. A hazai energia szektor szereplői számára az új kormány az eddigiektől sok vonatkozásban eltérő energiapolitikai szemlélete és megközelítése erőteljes kihívásokat hordoz mindenekelőtt a rövid távú üzletpolitikában.

Ebben a bizonytalan és kockázatokkal terhes nemzetközi és hazai gazdasági környezetben mindezen problémák sikeres kezeléséhez segítséget adhat a GKI Energiakutató rövid és hosszabb távra szóló információi, elemzései és prognózisai.

 

Energiapolitikai Füzetek

Az "Energiapolitikai Füzetek" a hazai energiapolitika alapkérdéseiről ad közre anyagokat, azzal a kimondott céllal és szándékkal egyrészt, hogy a politikai döntéshozók számára szakmai alapanyagként szolgáljon, másrészt hogy hozzájáruljon a különböző szakmai álláspontok tisztázásához, világosabb megfogalmazásához és végül az eddigieknél megalapozottabb szakmai anyagot nyújtson a média számára.

 • INGYENES
 • az eddigi példányok 
 • kérdések, érdeklődés a termékről 

 

Energiapiaci Hírlevél

Kéthetente megjelenő „Energiapiaci Hírlevél”, amely főképp a nemzetközi, és esetenként a hazai energiapiaci keresleti és kínálati helyzetről és viszonyokról ad számot, rendszeresen. A felhasználói igényeknek megfelelő összeállításban közli a fontosabb energiahordozók tőzsdei, illetve OTC piaci áralakulását, valamint a rövid távú kilátásokat és az energiaszektort érintő fontosabb fejleményeket. (évente kb. 25 megjelenéssel)

 • 250.000 Ft + áfa / év
 • egy korábbi példány megtekintése 
 • kérdések, érdeklődés a termékről 
 • megrendelés 

 

Rövid távú prognózis

Éves kitekintésű prognózis a hazai gazdaság és az energiaszektor várható fontosabb mutatóinak alakulására: növekedési ütem, energiaigények összesen és a főbb energiahordozók megoszlásában, infláció, árak, világpiaci trendek.

 • 375.000 Ft + áfa
 • egy korábbi példány megtekintése 
 • kérdések, érdeklődés a termékről 
 • megrendelés 

 

Középtávú kilátások

A magyar gazdaság és az energiaszektor helyzetét, kilátásait vizsgáló tanulmányban a következő 3 évben várható strukturális változásokra, a szabályozások várható módosulására, az energiahordozók felhasználására, az energiahordozók területén bekövetkező helyettesítési viszonyokra, az árak alakulására, a beruházások vizsgálatára helyezzük a hangsúlyt.

 • 850.000 Ft + áfa
 • egy korábbi példány megtekintése 
 • kérdések, érdeklődés a termékről 
 • megrendelés 

 

Hosszú távú kilátások

Az évente két alkalommal megjelenő kétnyelvű kiadvány nemzetközi és hazai makrogazdasági elemzést és előrejelzést (2012-2035) tartalmaz, különös tekintettel a pénzügyi mutatókra és az energia árakra.                                                     

 • egy kiadvány: 700.000 Ft + áfa, mindkettő: 1.300.000 Ft + áfa
 • egy korábbi példány megtekintése 
 • kérdések, érdeklődés a termékről 
 • megrendelés