Még egyszer Nabucco!

szeptember 27, 2007 — gkienergia

A Financial Times szervezésében nemrég az érintett országok és az EU magasrangú képviselőinek részvételével konferenciát tartottak a „Nabucco programról”. A helyszín, Magyarország és a Parlament épülete önmagában is üzenetet hordoz egyrészt, hogy Magyarország és a kormány – minden ellenkező híreszteléssel szemben – eltökélt az európai és a hazai gázellátást diverzifikáló program mielőbbi megindításában és megvalósításában, másrészt az EU és néhány kétkedő ország számára pedig megnyugvásra szolgált, hogy a renitenskedő magyarokat sikerült ismét az EU direktívák és törekvések szolgálatába állítani.
Az ilyen jellegű áttételes üzeneteket még akkor sem becsülhetjük le, ha igazából és reálisan megközelítve Magyarország sohasem tagadta, a Nabucco program kínálta forrás és szállító rendszer fontosságát. Csupán annyi történt, hogy a hosszú évek óta napirenden lévő Nabucco program megvalósulásának komolysága erősen megkérdőjeleződött és az időközben felvetődött „Kék áramlat” vezetékrendszer kapcsán a magyar kormány az egyetlen lehetséges és racionális álláspontra helyezkedett „ lássuk a medvét”: Az idő a magyar álláspont helyességét igazolta egyrészt kiderült, hogy a „Kék áramlat” jelen helyzetében éppen olyan politikai blöff, mint volt hosszú ideig maga a Nabucco program is, másrészt a magyar állásfoglalás talán az EU tisztviselők számára is világossá tette, hogy a „király meztelen”. A Nabuccoról sokat beszélnek és általánosságban kívánatosnak és szükségesnek ítéltetett de a program végrehajtásához szükséges konkrét lépések teljesen kialakulatlanok, a leginkább meghatározó jelentőségű pénzügyi megoldások enyhén szólva is a homályban maradtak. Ezek nélkül pedig nincs olyan üzleti finanszírozó, aki komoly megfontolás tárgyává tenné a program pénzügyi hitelezését. Mert az EU piacgazdasági alapállása és elkötelezettsége mellett aligha kétséges, hogy a Nabucco üzleti projekt, így az indításnál a szokásos kockázatok mellett világosan kell bemutatni a beruházás megtérülésének esélyeit. Hiába tehát az EU és néhány igazából nem is érintett ország egyértelmű politikai hozzáállása , ha a konkrét kínálati és keresleti viszonyok csak szóbeszéd tárgyai, de szerződésekkel nem rögzítettek, márpedig ilyen konkrét szerződések sem a betáplálási pontoknál, sem a felhasználási igényeknél ma még nem léteznek, és félő, hogy ilyenek létrejöttére rövid időn belül nem is igazán számíthatunk.
A Nabucco EU programmá történő minősítése minden esetre lépéskényszert jelent az EU illetékesei számára, kiderült, ugyanis, hogy a politikai deklaráció szükséges és helyes ugyan, de messze nem elégséges a program megvalósulásához. Az EU-nak konkrét kezdeményező lépéseket kell vállalnia a program összeállításában, az érintett országok együttműködésének elősegítésében, a termelési és felhasználási valamint a pénzügyi alapok konkretizálásban. A magyar álláspont pozitív hozadéka, hogy az EU ilyen irányú kezdeti lépéseket már megtette, és a konferencia is a programban érdekelt szereplők sok tekintetben egymásnak feszülő érdekeinek harmonizálását és a további teendők körvonalazását célozta. Megítélésem szerint a Nabucco jelenleg olyan fázisba jutott, amikor már csak a megvalósítás hogyanjai és ideje kétséges, meghiúsulása ugyanis az EU számára olyan presztízs veszteség lenne, amit aligha szeretne vállalni.
Mindazonáltal a konferencia számomra azt is igazolta, annak ellenére, hogy a Nabucco évek óta napirenden van még az alapvető kínálati és keresleti feltételek sem egyértelműek. Az persze igaz, hogy a Nabucco által érintett országokban jelentős földgáz készletek vannak, de erősen kétséges hogy 2012-ig milyen kitermelési kapacitásokra számíthatunk, továbbá, hogy az ismert és várható politikai bizonytalanságban ki és milyen kockázattal vállalkozik kitermelésre. A nem üzleti szféra hozzáállását talán, az a konferencián is elhangzott vélekedés fejezi ki a legjobban., hogy a Nabucco megépítése akkor is megéri, ha ténylegesen földgáz szállításra nem kerül sor, hiszen pusztán a verseny elvi lehetősége az oroszokat a gázárnak a csökkentésére készteti. Egy konferencián az ilyen frappáns kiszólás talán derültséget és elismerést kelt, de az üzleti világ más összefüggéseket értékel. Csak mellesleg jegyzem meg, hogy nem tudok arról, hogy a drága pénzen megépített, a gyakorlatban nem használt adriai kőolajvezetékünk a magyar kőolaj-beszerzés árait csökkentette volna
A budapesti Nabucco konferencia és az EU utóbbi hónapokban tett erőfeszítései elősegítik, hogy a program lendületet kapjon, amely, mind az érintett termelők és felhasználók érdekeit szolgálja. Már csak az van hátra, hogy a megvalósítás konkrét technikai, jogai, gazdasági, hozzáférhetőségi, pénzügyi és tulajdonviszonyait rendezzék. Miután sok ország és számos érdekelt szereplő összerendezéséről van szó, a feladat kevésbé látványos ugyan, mint a politikai deklaráció, de időigénye nagy és jelentős erőfeszítéseket kíván, mert az ördög mindig a részletekben van.