Mint cseppben a tenger…

július 28, 2009 — gkienergia

A pénzügyi és a gazdasági válság recessziós hatásainak tompítására és a kívánatos élénkülés beindítására a fejlett világban és itthon is egyre gyakrabban fogalmazódik meg a megújuló energiaforrások erőteljesebb fejlesztésének igénye és áldásos volta. Válságos időben a gazdaság élénkítése és a környezeti problémák egyidejű, gyors orvoslása ideális megoldásnak tűnhet.

Valóban, a múlt századi nagy világválság időszakában a forszírozott autópálya-építés jótékony hatású volt, részben mert jelentékeny aggregát keresletet eredményezett, részben mert a kínálati oldalon csak hosszú távú lehetőséget teremtett. Első ránézésre az analógia kézenfekvő, hiszen a megújuló energiaforrások egy fontos infrastrukturális ágazat, az energiaszektor részét képezik, azonban a hasonlóság ezzel többé-kevésbé ki is merült. A múlt század harmincas éveiben az autópálya-építés még nagy munkaerő-igényt jelentett, de ma már erősen gépesített volta miatt az aggregát keresletet már csak szerény mértékben növeli. A megújuló energiaforrások bázisának erőteljesebb kiépítése a mostani technikai feltételek szintjén a nemzetgazdasági átlagnál inkább kisebb munkaerőigényt generálnak, keresleti és jövedelmi hatása is szerénynek mondható. Ráadásul a megújuló energiaforrások, miután megvalósításuk jóval kisebb időigényű, így viszonylag gyorsan növelik például a villamos energia kínálatát, akkor amikor a villamosenergia-igények látványosan csökkennek, a meglévő termelő kapacitások kihasználtsága alacsony és csökkenő. Ha mindezekhez hozzávesszük, hogy a megújuló energiaforrások fejlesztése és az így kapott energia jelentős állami támogatást kíván, akkor az egyes országok számára a megújuló energiaforrások dinamikus fejlesztése aligha kínál reális alternatívát a válságból történő mielőbbi kilábaláshoz.

Persze az egyes országos gazdasági és pénzügyi helyzete valamint a sokszínű megújuló energiaforrásokkal való ellátottsága nagyon különböző és aligha lehet általában erről véleményt formálni. A kérdés igazából az, hogy Magyarország esetében a megújuló energiaforrások erőteljesebb kihasználását célzó fejlesztések valós és kívánatos alternatívákat jelentenek-e a válságból való kilábaláshoz. A válaszok keresésénél mindenek előtt tisztázandó, hogy a magyar gazdaság jelenlegi helyzete mennyiben azonos, vagy mennyiben tér el a válsággal érintett országokétól. Az alapvető és minőségi eltérés abban van, hogy nálunk nemcsak a globális gazdasági válságból fakadó recesszió tombol, hanem egyidejűleg az utóbbi hat-hét évben folytatott felelőtlen, a gazdaság teherbíró képességével nem számoló gazdaságpolitika következményeként az államcsőd veszélye is fenyeget.

A gazdasági recesszió és a fenyegető fizetőképtelenség egyidejű érvényesülése nemcsak a kedvezőtlen hatásokat erősíti fel más országokéhoz képest, hanem a kialakult helyzet kezelhetőségének mikéntjét is alapvetően megváltoztatja. A GDP 80%-át meghaladó adósságállomány, a költségvetés lassan csökkenő hiánya mellett, a megújulók erőteljesebb fejlesztése nálunk egyértelműen növeli a költségvetési hiányt, valamint az adósságállományt, vagy a költségvetés kiadásait kell drámaian visszafogni. Kiadásait kell drámain visszafogni ez esetben pedig nincs kereslet-bővülés és élénkítő hatás.

A legfontosabb ellenérv a megújuló energia források erőltetett fejlesztésével szemben még sem csak az adósságállomány nagysága és a költségvetés nyomasztó hiánya, hanem hogy a fejlesztések - miután nálunk ilyen termelési kapacitások és kultúra nincsen – döntően és meghatározóan az importot növelnék és az exportáló országok növekedési, foglalkoztatási és jövedelmi pozícióját javítanák érdemben. E fejlesztések hazai munkaerő-igénye nagyon szerény, mind a beruházásoknál mind a működtetésnél.

Kissé sarkosan fogalmazva, az adott helyzetben a megújuló energiaforrások fejlesztése drasztikusan rontaná a költségvetés helyzetét, és a hitelezési feltételeket, növelnék az importot, miközben a kívánatos nemzetgazdasági szintű keresletet csak nagyon vérszegényen táplálnák. A következtetés pedig eléggé lehangoló: globálisan nem kizárható, hogy a válság előtt kiegyensúlyozottan fejlődő gazdaságokban a megújuló energiaforrások erőteljesebb fejlesztése az élénkítést, a válságból való kilábalást segítheti, de a gazdasági recesszió és a pénzügyi krízis kutyaszorítójában vergődő Magyarországon megújuló energiaforrások erőteljesebb fejlesztése még az eddigieknél is súlyosabb gazdasági és pénzügyi kihívásokat jelentenének.