Warning: Can't find file: 'watchdog' (errno: 2) query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:62:\"/DATA/gkiener/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://gkienergia.hu/content/nonprofit-orszag', '', '54.81.116.187', 1524146764) in /DATA/gkiener/public_html/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Can't find file: 'watchdog' (errno: 2) query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:109:\"Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options)\";s:5:\"%file\";s:85:\"/DATA/gkiener/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc\";s:5:\"%line\";i:744;}', 3, '', 'http://gkienergia.hu/content/nonprofit-orszag', '', '54.81.116.187', 1524146764) in /DATA/gkiener/public_html/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Can't find file: 'watchdog' (errno: 2) query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:83:\"/DATA/gkiener/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://gkienergia.hu/content/nonprofit-orszag', '', '54.81.116.187', 1524146764) in /DATA/gkiener/public_html/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Can't find file: 'watchdog' (errno: 2) query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:83:\"/DATA/gkiener/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://gkienergia.hu/content/nonprofit-orszag', '', '54.81.116.187', 1524146764) in /DATA/gkiener/public_html/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Can't find file: 'watchdog' (errno: 2) query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:154:\"Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:100:\"/DATA/gkiener/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc\";s:5:\"%line\";i:159;}', 3, '', 'http://gkienergia.hu/content/nonprofit-orszag', '', '54.81.116.187', 1524146764) in /DATA/gkiener/public_html/includes/database.mysql.inc on line 135
Nonprofit ország | gkienergia.hu

Nonprofit ország

szeptember 13, 2012 — gkienergia

A valóság gyakran felülmúlja a legképtelenebb elgondolásokat is. A lakossági rezsiköltségeket alakító, döntően az energiával összefüggő szolgáltatások esetleges nonprofittá alakítása ilyennek tűnik. Ugyanis az utóbbi egy évben, a magyar gazdaság jelentős szektorai, köztük az energia-szolgáltatás nem csak nonprofittá, de meghatározóan veszteségessé vált. Ez önmagában is fájdalmas fejlemény, de a nonprofit jellegű gazdálkodás gazdaságpolitikai célként való meghatározása több mint hiba.

A szándékolt intézkedésnek előélete van, ugyanis a Fidesz választási programjának egyik fontos eleme volt, „megállítjuk a lakossági rezsiköltségek emelkedését”. Bár a hatósági árak kiterjesztésére, a világpiaci árak érvényesítésének korlátozására került sor, a rezsiköltség a lakossági kiadásokban nem csökkent, hanem inkább tovább nőt. Részben a lakossági költés 5-6%-os visszaesése, részben a korábbi gázár támogatás teljes megszűntetése, a világpiaci árak emelkedése stb. miatt. Nem is említve, hogy időközben súlyos válságadó került bevezetésre és az Áfa is 2 százalékponttal emelkedett. A világpiaci árak emelkedése, a forint árfolyamának gyengülése párosulva a lakossági fizetőképesség romlásával, a fogyasztás visszaesett és a szolgáltatások egységköltsége szükségszerűen nőtt. Mindezek együttesen nem csak a tiszteletreméltó politika szándék teljesülését akadályozták meg, hanem a lakossági szolgáltatás szinte egészét már 2011-ben nonprofittá tette. Igazából tehát, az elmúlt két év állami beavatkozásai megelőzték a Miniszterelnök szándékolt lépését és a lakossági energiaszolgáltatás nem csak nonprofittá, hanem veszteségessé is vált.

Nem érintve, hogy a tervezett intézkedés hogyan is harmonizál egyrészt, az EU piacgazdasági elkötelezettségével, másrészt, az EU egységes energiapiaci törekvéseivel, inkább csak arra próbálok válaszolni, hogy csökkenthető-e ilyen hatalmi beavatkozással a lakossági rezsiköltség kétségtelenül igen magas szintje.

A nonprofit jellegű gazdálkodás felvetése azon - a szélesebb közvéleményben rögzült – hiedelmen alapul, hogy a lakossági magas rezsiköltségeket a szolgáltatók irreálisan magas nyeresége okozza. A hazai energiaszolgáltatási árakat az EU országok áraival összevetve nem igazolják ezen hamis vélekedést: a hazai árak átlagosnak mondhatók, a probléma gyökere abban van, hogy a magyar energia-fogyasztás 2/3-a import – kőolaj és földgáz – ahol a világpiaci ár a hazai gazdaság számára nem megkerülhető. Ráadásul a forint jelenlegi 220 Ft/dollár árfolyamon számolva is súlyosan leértékelt. Tetszik, nem tetszik, ennek költségét a nemzetgazdaságnak kell viselnie. Amennyiben nem a lakossági fogyasztók viselik, úgy a lakossági árakban nem megjelenő költséget, a költségvetésnek vagy a piaci szereplőknek, a vállalkozásoknak kell átvállalniuk. Az adott helyzetben, az éppen megszűntetett gázár támogatás után a költségvetés a következő években aligha vállalhat 100 milliárdos további terheket, de a súlyos versenyképességi problémákkal küzdő vállalkozási szféra terheinek további növelése sem ígérkezik lehetségesnek. Az ilyen esetleges további költség rontja a növekedés és a foglalkoztatás bővülésének esélyeit.

Megítélésem szerint, hamis az a feltételezés, hogy a magas lakossági rezsiköltségek kizárólagos okozója a szolgáltatások irreális profitja, sokkal inkább arról van szó, hogy a kényszerű világpiaci áron beszerezhető energiahordozók igen drágák, az EU átlag harmada körül alakuló lakossági vásárlóerőhöz képest. A magas lakossági rezsiköltségek - amelyeknek közvetlenül vagy közvetetten meghatározó része az energia – minden hazánkhoz hasonló importkitettségű és alacsonyabb fejlettségű országra többé-kevésbé jellemző.

A lakossági rezsiköltségeket meghatározó energiaköltség nagysága és sajnos növekvő volta, a magyar gazdaság és a társadalom számára olyan külső adottság, amelyet a gazdálkodás átalakításával, nonprofittá tételével tartósan változtatni, oldani nem lehet. Természetesen erőfeszítéseket kell tenni az energia-felhasználás mérséklésére, az energia-szektor hatékonyságának javítására, az importforrások diverzifikálására, a versenyképes hazai energiaforrások kihasználására. A forrásoldali költségcsökkentés a sokak által reméltnél jóval szerényebb, a jelenleg nem létező profit megszüntetése pedig árcsökkentést nem eredményezhet, így a megoldás kulcsa a lakossági jövedelmet is előbb-utóbb érezhetően növelő gazdasági növekedés beindításában és a tartós, dinamikus növekedés feltételeit biztosító gazdaságpolitikában van.

Elismerve, az energia-szektor egy részének hatalmi szóval nonprofittá tétele látványosabb, és a politikai célokat, a hamis hazai közvéleményt talán jobban kiszolgálja, de rövidtávon nem csökkentheti, hosszabb távon pedig inkább növeli a már ma is fájdalmas lakossági kiadásokat.