Our experts can help to understand the processes! 
 
With research, assessment, counseling needs, please contact our colleagues!
                                       
 
 

ORDER OUR LATEST PUBLICATION! 
 
"The Hungarian economy and the energy situation and prospects for 2012-2013"
                                       
 
 
 
 
 

 

Analysis Publications Services Forecast

         Energy policy
         Nuclear energy
         Fossil fuels
         Gasoline and diesel
         Electricity
         Renewable energy

         Energy Market Newsletter
         Short-term forecast
         Medium-term forecast
         Long-term forecast

         Tailored research
         Consulting
         Data services

         E95                          413  HUF/l
         Brent                        110  $/barrel
         HUPX baseload       52  €/MWh
         EEX EUA                      9  €/tonne

 

Hegedűs Miklós

Széllel szemben

March 10, 2016 — gkienergia

Az olajfronton bekövetkezett drasztikus átrendeződések komolyságát és a jövőre vonatkozó hatásait mi sem bizonyítja jobban, mint az OPEC országok és Oroszország közötti tárgyalások híre. Igaz a kiszivárogtatott információk inkább a teljes bizonytalanságot tükrözik, mintsem ténylegesen módosíthatnák a globális kőolajpiac rövid- és hosszabb távú helyzetét.

Lehetséges, de…

February 10, 2016 — gkienergia

Lehetséges, de nem valószínű, jutott eszembe a Rothschild bankház nemrég ismertté vált elemzésének, rövid tartalmi kivonatát olvasva. A tanulmány egyértelműen állást foglal a Paks II. beruházás célszerűsége és nemcsak biztos megtérülése, de hasznot hajtó képessége mellett is.

Az útkeresés keservei

December 16, 2015 — gkienergia

Bár nincs emberfia, aki meg tudná határozni, hogy pontosan mit is jelent kormányzatunk által hirdetett és a gyakorlatban érvényesített nem ortodox gazdaságpolitika, de egyre inkább olyan kép rajzolódik ki, hogy a piacgazdaság pozitív, felhajtóerői határozottan gyengülnek, miközben az erőteljesebbé váló állami „mindenhatóság” szokásos negatív hatásai látványosabban felsz&iacu

A rezsipolitika kérdőjelei

November 18, 2015 — gkienergia

Nem hivatalos információk szerint a kormányzat boszorka konyhájában keresik a megfelelő választ a legutóbbi választások legfőbb csodafegyvereként bevetett rezsipolitika EU által megkívánt korrekciójához.

A racionalitás ereje

July 29, 2015 — gkienergia

Az orosz-EU gázkapcsolatokban az ukrán-orosz konfliktus kirobbanása óta számos új és újabb szállítási útvonalak kiépítése fogalmazódott meg, különös tekintettel arra, hogy az orosz fél eltökéltnek tűnt az Ukrajnán áthaladó vezeték 2018 utáni bezárását illetően.

Rekviem a földgázért.

November 29, 2012 — gkienergia

Bár a 2008 második felében kirobbant pénzügyi-gazdasági válság végét nehéz lenne megjósolni, az már bizonyosan állítható, hogy sok vonatkozásban fordulópontot hozott az energia-szektor eddig meghatározónak és tartósnak gondolt folyamataiban. Az időbeni egybeesés persze még nem egyértelmű bizonyíték az energia-szektorban kibontakozó változások és a válság ok-okozati kapcsolatának szorosságára, de generáló hatása megkérdőjelezhetetlen.

"Aki eztet elhiszi…"

November 6, 2012 — gkienergia

Bár az eredeti 2013-as költségvetéshez képest további több 100 milliárdos egyensúlyjavító kormányzati intézkedések szükségeltetnek, a mezőgazdaságban és az élelmiszer-szektorban érdekelt szereplők és maga a Minisztérium is, legalább 17, de inkább 22 százalékpontos áfa csökkentést szorgalmaznak.

Ki fog itt beruházni?

October 6, 2012 — gkienergia

A beruházásoknak jelenleg sem a hazai, sem a külföldi források nem képesek lendületet adni, pedig a válságból való kilábalás aligha képzelhető el dinamikus beruházási és fejlesztési ráfordítások nélkül.

Nonprofit ország

September 13, 2012 — gkienergia

A valóság gyakran felülmúlja a legképtelenebb elgondolásokat is. A lakossági rezsiköltségeket alakító, döntően az energiával összefüggő szolgáltatások esetleges nonprofittá alakítása ilyennek tűnik. Ugyanis az utóbbi egy évben, a magyar gazdaság jelentős szektorai, köztük az energia-szolgáltatás nem csak nonprofittá, de meghatározóan veszteségessé vált. Ez önmagában is fájdalmas fejlemény, de a nonprofit jellegű gazdálkodás gazdaságpolitikai célként való meghatározása több mint hiba.

Erőmű-fejlesztések 2040-ig, különös tekintettel az atomenergiára

Az Energiapolitikai Füzetek kiadványsorozatunk legfrissebb száma a hazai hosszú távú villamosenergia-igények és azok forrása témájában vázol fel néhány lehetséges forgatókönyvet, kiemelve ebben az atomenergia szerepét. A kiadvány ingyenes, innen letölthető.